Қосымша білім беру жағдайында балалар-жасөспірімдер туризмін іске асырудағы кластерлік тәсіл» атты халықаралық форумының баспасөз хабарламасы

Өткізілетін уақыты: 11-12 қараша 2019 жыл, Орал қаласы.

Ұйымдастырушылар:

 • Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы;
 • Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы.

Форумның мақсаты: Қазақстан Республикасының балалар – жасөспірімдер туризмі кластерінің қызметін насихаттау арқылы ішкі және кірмелік туризмін дамыту.

Форумға қатысушылар: Қазақстан Республикасының мемлекеттік ведомстволары мен қоғамдық ұйымдары, балалар туристік ұйымдары, қосымша білім беру мекемелерінің басшылары (өкілдері), жоғары оқу орындарының басшылары, ғалымдары, БАҚ және балалар туризмі проблемаларымен айналысатын қоғамдық ұйымдардың өкілдері, Ресей Федерациясының қосымша білім беру ұйымының өкілдері мен ЖОО ғалымдары.

Форум 3 бөлімнен тұрады:
І бөлім - пленарлық отырыс ТEDx форматта (Хадиша Бөкеева атындағы
қазақ драма театры)
ІІ бөлім - танымдық-экскурсиялық бағдарламамен теориялық-практикалық  
аймақ (облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және 
экология орталығы)
ІІІ бөлім – көшпелі семинар-практикум («Атамекен» қалалық балалар-
жасөспірімдер туризмі және экология орталығы, Бәйтерек ауданы
Жас туристер станциясы)

Негізі: Қазақстандағы туризмнің дамуының негізгі мақсаты заманауи бəсекеге қабілетті туризм саласында туристік кешен қалыптастыру. Ішкі туризм саласында туристік кластердің сапалы қызмет атқаруының тиімді факторы - балалар туризмінің дамуы. Қазақстандық туризмді дамытуға арналған ТОП – 50 туристік нысандардың құрамына енген - Батыс Қазақстан облысы балалар және жасөспірімдер туризмі кластерінің қызметін насихаттау мақсатында халықаралық форум өтеді.
Бүгінгі таңда облыста 14 балалар-жасөспірімдер туризмі орталықтары мен станциялары жұмыс атқарады. Орталықтар қызметімен облыс оқушыларының 12% қамтылып отыр. Балаларға туристік-өлкетану қызметі арқылы  үздіксіз білім мен тәрбие берудің толыққанды жүйесі құрылды. Ресей Федерациясы және басқа да шетелдердің балалар ұйымдарымен халықаралық конференциялар мен іс-шаралар өткізуде тәжірибе жинақталып, халықаралық байланыстар қалыптасты.
Республикалық туризмді дамыту мәселелерін талқылауға форум қонақтарының тікелей қатысуын көздейтін шеберлік-сыныптар. Шеберлік-сыныптар дискуссиялық алаң түрінде өтеді. Батыс Қазақстан облысының туризм орталықтарының іс-тәжірибесі экскурсиялық-танымдық бағдарламалармен таныстырылады. Орал қаласында балалар туризмінің дамуы мекетепке дейінгі ұйымдарда шеберлік сыныптар арқылы көрсетіледі. Бәйтерек ауданында жас туристтер станциясына экскурсия барысында ауданның көрікті жерлерімен және туристік ресурстарымен танысады. 

Пленарлық отырыстың қонақтары мен спикерлері:

 1. Ескалиев Гали Нажмеденұлы, Батыс Қазақстан облысының әкімі;
 2. Егізбаев Серік Рахметоллаұлы, Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;
 3. Нукетаева Динар Жүсіпәліқызы, ҚР Парламент Сенатының депутаты;
 4. Өтемісов Шавхат Әнесұлы, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты;
 5. Тарасенко Елена Ивановна, ҚР Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссия төрағасының орынбасары;
 6. Сұлтанов Қайрат Абайдуллаұлы, ҚР балалар-жасөспірімдер туризмін дамыту жөніндегі республикалық қауымдастығының төрағасы;
 7. Вуколов Владимир Николаевич, «Тұран» университеті Туризм ғылыми-зерттеу институтының директоры, п.ғ.д., профессор, халықаралық дәрежедегі спорт шебері;
 8. Никитинский Евгений Сергеевич, «Туран-Астана» университетінің профессоры, п.ғ.д.;
 9. Смирнов Дмитрий Витальевич, А. А. Остапец-Свешников атындағы балалар-жасөспірімдер туризмі және өлкетану халықаралық академиясының президенті РФ Мәскеу қаласы;
 10. Елена Викторовна Иванова, Орынбор қалалық кеңесінің депутаты;
 11. Идрисов Ранис Анварович, Татарстан Республикасының   Республикалық мектептен тыс жұмыс орталығының директоры;
 12. Абдулхаиров Абжемиль Закерьянович, Қырым Республикасы инженерлік-педагогикалық университетінің Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, п. ғ. к.;
 13. Мазбаев Орденбек Блисбекұлы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университетінің профессоры, география ғылымдарының докторы, «Қазақ Сақ» компаниясының директоры.

Пресс-релиз международного  форума «Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования»

Время  проведения: 11-12 ноября 2019 года, г. Уральск

Организаторы:

 • Управление  предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области;
 • Управление образования Западно-Казахстанской области.

Цель форума: Развитие въездного туризма  в рамках пропаганды  туристского кластера детско-юношеского туризма в Республике Казахстан.

Участники форума: представители государственных ведомств и общественных организаций Республики Казахстан, руководители  (представители) детских туристских организаций, руководители вузов, ученые, представители СМИ и общественных организаций, занимающиеся проблемами детского туризма, представители учреждений дополнительного образования Российской Федерациии ученые высших учебных заведений.

Форум состоит из 3-х частей:
I часть - панельные дискуссии в формате ТEDx (казахский драматический 
театр им.Х. Букеевой)
II часть - теоретико-практические площадки с экскурсионно -  презентационной программой (областной центр едтско-юношеского туризма и экологии)
III часть - выездной семинар-практикум (городской центр детско– юношеского туризма и экологии «Атамекен», станция юных туристов района Байтерек).
Основа: Основной целью развития туризма в Казахстане является формирование туристского комплекса в современной конкурентоспособной сфере туризма. Эффективным фактором качественного функционирования туристского кластера в сфере внутреннего туризма - развитие детского туризма. В целях пропаганды деятельности кластера детско-юношеского туризма Западно-Казахстанской области, входящего в состав туристических объектов ТОП-50 для развития казахстанского туризма состоится международный форум.
На сегодняшний день в области функционируют 14 центров и станций детско-юношеского туризма. Деятельностью центров охвачено 12% учащихся области. Создана полноценная система непрерывного образования и воспитания детей через туристско-краеведческую деятельность. Накоплен опыт проведения международных конференций и мероприятий с детскими организациями Российской Федерации и других зарубежных стран, сложились международные связи.
Мастер-классы, предусматривают непосредственное участие гостей форума в обсуждении вопросов развития туризма в республике. Опыт работы центров туризма Западно-Казахстанской области будет представлен экскурсионно-познавательными программами. Развитие детского туризма в городе Уральске будет демонстрироваться через мастер-классы с участием детей дошкольного образования. В районе Байтерек во время экскурсии в станцию юных туристов ознакомятся с достопримечательностями и туристическими ресурсами района.

Гости и спикеры пленарного заседания:

 1. Искалиев Гали Нажмеденович, Аким Западно-Казахстанской области;
 2. Егизбаев Серик Рахметоллаевич, заместитель акима Западно-Казахстанской области;
 3. Нукетаева Динар Жусипалиевна, Депутат сената Парламента РК;
 4. Утемисов Шавхат Анесович, Депутат Мажилиса Парламента РК;
 5. Тарасенко Елена Ивановна,    Заместитель председателя   национальной комиссии по делам женщин и семейно- демографической политики при Президенте РК;
 6. Султанов Кайрат Абайдуллаевич, Председатель Республиканской Ассоциации по развитию детско-юношеского туризма РК;
 7. Вуколов Владимир Николаевич, директор научно- исследовательского института туризма, доктор педагогических наук, профессор Университета «Туран»;
 8. Никитинский Евгений Сергеевич, профессор университета     «Туран - Астана», доктор педагогических наук;
 9. Дмитрий Витальевич Смирнов, Президент Международной  академии детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.Остапца-Свешникова (г.Москва РФ);
 10. Иванова Елена Викторовна, Депутат Оренбурского городского  совета (РФ г.Оренбург);
 11. Идрисов Ранис Анварович, директор Республиканского центра  внешкольной работы Республики Татарстан;
 12. Абдулхаиров Абжемиль Закерьянович, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Крымского инженерно-   педагогического университета, Республики Крым кандидат педагогических наук;
 13. Мазбаев Орденбек Блисбекович, доктор географических наук, профессорЕвразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева,  директор компании «Қазақ Сақ».
joomla template