Экологический туризм

emblema_j_uЭкологический туризм является одним из видов туризма, основной мотивацией которого является сохранение природной зоны;  путешествия, с ответственностью НЕ нарушения баланса  окружающей среды,  содействие в её охране; бережное отношение к природе, экологичность во взаимодействии Человека с Природой.


Экологиялық туризм туризм түрлерінің бірі болып табылады, негізгі табиғат аймақтарын сақтау, қоршаған ортаның теңгерімін БҰЗБАЙ  жауапкершілікпен саяхат жасау, табиғатты қорғауға деген ұқыптылық, Адамның Табиғатпен өзара әрекетіндегі қоршаған ортаға зиянсыздық болып табылады.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА / БӨЛІМНІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН МАҚСАТТАРЫ: