Спорттық бағдарлау бойынша Қазақстан Республикасының X – шы Универсиада қорытындысы / X-я летняя Универсиада Республики Казахстан по спортивному ориентированию.

2019 жылдың 18-22 сәуір күндері Орал қ. «Евразия» туристік-сауықтыру кешені базасында Спорттық бағдарлау бойынша Қазақстан Республикасының X–шы Универсиадасы өтті.
Жарыстың мақсаты: жастарды дене шынықтыру және спортпен тұрақты түрде айналысуға қызықтыру, студенттер арасында тәрбие жұмысын күшейту және салауатты өмір салтын насихаттау.
Республикалық X-шы Жазғы Универсиаданың салтанатты ашылу рәсіміне Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының бастығы Аманбаева Асия Рахимқызы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық ғылыми-практикалық орталығының спорттық-зертханалық бөлімінің меңгерушісі - Мухамадиева Мира Бекқазықызы және Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің ректоры, химия ғылымдарының докторы, профессор Бурахта Вера Алексеевна, облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының директоры Фомин Виктор Павлович, спорттық туризм және спорттық  бағдарлау бойынша ардагер Новозенко Юрий Никитич қатысты. Жарысқа еліміздің 11 университетінен, барлығы 158 қатысушы қатысты. Спорттық бағдарлаудан X-шы жазғы Универсиаданың қатысушы командалары: Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті. Қайнар академиясы, Бөкетов Е.А атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, М.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, М.Өтемісов атындағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті және Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті. Барлық қатысушы командалар «Евразия» туристік-сауықтыру  базасының Универсиада аллеясында естелік көшеттер отырғызды.
Бағдарлаушылар өздерінің мүмкіндіктерін «Спринт», «Орта», «Саябақтағы бағдарлау» қашықтықтарында көрсете алды.
Жарыстың қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте:
Ерлер арасында
1 орын- М.Х.Дулати атындағы ТарГУ
2 орын-ЗКИТУ
3 орын- Д.Серікбаев атындағы ВКГТУ
Қыздар арасында
1 орын- Жангір хан атындағы ЗКАТУ
2 орын- М.Х.Дулати атындағы ТарГУ
3 орын- Д.Серікбаев атындағы ВКГТУ

Жарыстың ұйымдастырушылары: ҚР БҒМ «Ұлттық-ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығы», БҚО әкімдігі білім басқармасының балалар мен жасөспірімдер туризм және экология орталығы, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті.


С 18 по 22 апреля 2019 года в г. Уральск на базе туристско-оздоровительном комплексе "Евразия" состоялась X-я летняя Универсиада Республики Казахстан по спортивному ориентированию.
Цель:  привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, усиление воспитательной работы среди студентов, пропаганды здорового образа  жизни.
В церемонии открытия X-ой летней Универсиады приняли участие: руководитель Областного управления  физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Аманбаева Асия Рахимовна, заместитель начальника отдела спортивной лаборатории Национального научно-практического центра физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан – Мухамадиева Мира Бекказиевна, и.о. ректора Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, доктор химических наук, профессор Бурахта Вера Алексеевна,  директор областного Центра детско-юношеского туризма и экологии Фомин Виктор Павлович, ветеран спортивного туризма и спортивного ориентирования Новозенко Юрий Никитич.
В соревнованиях приняли участие представители 11 университетов республики, более 158 человек. Команды-участники Х-ой  летней Универсиады по спортивному ориентированию: Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Академия Кайнар, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Северо-Казахстанский государственный университет им.Козыбаева, Восточно-Казахстанский государственный университет им.С.Аманжолова, Таразский государственный университет им.М.Дулати, Казахский Национальный педагогический университет, Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби, Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет. Все команды-участники посадили памятные саженцы на аллее Универсиады ТОК «Евразия».
Свои умения и навыки в ориентировании участники показали на дистанциях «Спринт», «Средняя» и «Парковое ориентирование».
По итогам соревнования призовые местав  общекомандном зачете заняли:
Среди мужчин
1 место- ТарГУ  им. М.Х.Дулати
2 место-ЗКИТУ
3 место- ВКГТУ им. Д.Серікбаева 
Среди девушек
1 место- ЗКАТУ им. Жангір хана
2 место- ТарГУ  им. М.Х.Дулати
3 место- ВКГТУ им. Д.Серікбаева 

Организаторы: «Национальный научно-практический центр физической культуры» МОиН РК, областной центр детско-юношеского туризма и экологии управления образования акимата ЗКО, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет.

 

joomla template