«Қызғалдақ көктемі» 2019 фестивалі аясында «БҚО табиғат ескерткіштері» облыстық экологиялық экспедициясын өткізу туралы алдын-ала хабарламасы

2019 жылдың 24-26 сәуір аралығында Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығы Қараөзен (Казталов  ауданы, Қайынды ауылы)  жағасында өтетін  «Қызғалдақ көктемі» 2019 фестивалі аясында «БҚО табиғат ескерткіштері» облыстық экологиялық экспедициясын өткізеді. Бұл экспедицияның мақсаты белсенді өмірлік көзқарасы бар экологиялық мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Экспедицияға туған өлкесінің табиғатын зерттеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысының экологиялық отрядтары қатысады.

Экспедиция жұмысы өзенде (геоморфология, гидрология, геоботаника, метеорология және т.б.) және 1. «Орал өңірінің жасыл желкені» - су айдындары жағалауын: шағын өзендерді, тоғандарды көгалдандыру және сол арқылы биоәртүрлілікті және осы су объектілерін сақтау; 2.«Таза жағалаулар» - өзен жағасындағы қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау сияқты акцияларда далалық зерттеу жұмыстарын жүргізу болып табылады:. Сондай-ақ, экологиялық отрядтар Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктердің сирек түрлерін зерттеу, көбейту және қорғау бойынша үй тапсырмасын дайындайды. Зерттелген барлық өсімдіктерді жердің кесегімен мұқият алып, тасымалдау үшін буып-түйіп, әрі қарай түсіру және көбейту үшін экспедиция өтетін ауданға (станға) жеткізу қажет.
Қатысушылар далалық жағдайда өмір сүру дағдысын білуі, жеке және топтық құрал-жабдықтары, бивуак, зерттеу және табиғатты қорғау жұмыстарын орындауға арналған арнайы құрал-жабдықтары, сондай-ақ жұмыс бейініне сәйкес дәптерлер, қаламдар, қарындаштар, құрал-жабдықтар болуы тиіс. Барлығыңызға табыс пен жеңіс тілейміз!


Анонс о проведении областной экологической экспедиции школьников «Памятники природы ЗКО» в рамках фестиваля «Тюльпанная весна» 2019

С 24 по 26 апреля 2019 года областной центр детско-юношеского туризма и экологии проводит областную экологическую экспедицию школьников «Памятники природы ЗКО» в рамках фестиваля «Тюльпанная весна» 2019, которая пройдет на берегу реки Большой Узень п.Кайынды  (Казталовский район). Целью данной экспедиции является формирование экологической культуры и личности с активной жизненной позицией. В экспедиции участвуют экологические отряды Западно-Казахстанской области, занимающиеся изучением природы родного края.
Работа экспедиции заключается  в проведении полевых исследовательских работ на реке (геоморфология, гидрология, геоботаника, метеорология и т.п.) и акциях: 1.«Зеленый парус Приуралья» - озеленении побережья водоемов: малых рек, прудов, и тем самым, сохранению биоразнообразия и спасению этих водных объектов; 2. «Чистые берега» - уборка по берегу реки твердых бытовых отходов. Также, экологические отряды готовят домашнее задание, по изучению, размножению и охране и редких видов растений, занесенных в Красную книгу. Все изученные растения, необходимо с комом земли аккуратно извлечь, упаковать для перевозки и доставить в район проведения экспедиции (на стан) для дальнейшей высадки и размножения.
Участники должны иметь навыки жизни в полевых условиях, иметь личное и групповое снаряжение, специальное снаряжение для выполнения бивачных, исследовательских и природоохранных работ, а также тетради, ручки, карандаши, оборудование, согласно  профиля работы. Желаем всем успехов и побед!

joomla template