Жұмыс тәжірибесінен

«Батыс Қазақстан облысындағы туристік-өлкетану қызметінің әдістемесі» атты кітабы жарық көрді

Сүйінші! Батыс Қазақстан облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығында «Батыс Қазақстан облысындағы туристік-өлкетану қызметінің әдістемесі» атты кітабы жарық көрді.
Кітап оқу-әдістемелік құрал түрінде жазылды. Кітаптың авторы – Фомин Виктор Павлович. Ол Батыс Қазақстан облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі және экология орталығын отыз үш жыл бойы басқарған, педагогика ғылымдарының кандидаты, республикалық қосымша білім беру ұйымдары директорларының үйлестіру кеңесінің төрағасы және А.А.Остапец-Свешников атындағы Халықаралық балалар-жасөспірімдер туризм және өлкетану академиясының вице-президенті болған.
Кітаптың рецензенттері:
- Абдулхаиров Абжемиль Закерьянович, Қырым инженерлік-педагогикалық университетінің әлеуметтік-гуманитарлық пәндер доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты, А.А.Остапец-Свешников атындағы Халықаралық балалар–жасөспірімдер туризм және өлкетану Академиясының академигі.
- Мазбаев Орденбек Блисбекович, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, «ҚазақСақ» компаниясының директоры.

Толығырақ...

 

Сборники из опыта работы педагогов дополнительного образования и методистов.

Батыс Қазақстан облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының оқу әдістемелік бөлімі орталық директоры, п.ғ.к,: В.П.Фоминнің жалпы редакциялауымен қосымша білім беру педагогтары мен әдіскер-нұсқаушылардың, әдіскерлер мен тәрбиешілердің іс-тәжірибесін жинақтап, жарыққа шығарды.


Учебно – методическим отделом областного центра детско – юношеского туризма и экологии под общей редакцией директора центра, к.п.н. Фомина В.П. выпущены сборники из опыта работы педагогов дополнительного образования и методистов.

1. Жинақ: «Бірыңғай педагогикалық кеңес» құрастырушылар оқу-әдістеме бөлімінің меңгерушісі Қайрлиева Қ.Ж., әдіскері Досқалиева Н.С.

2. Тәжірибелер жинағы: «Евразия» - уголок детского счастья» - құрастырушы аға тәрбиеші Бағжанова  Ә.Ж.
3. Әдістемелік құрал: «Спорттық бағдарлаушылардың топографиялық және техникалық-тактикалық дайындығына арналған жұмыс дәптері» құрастырушы спорттық бағдарлау бөлімінің қосымша білім беру педагогы Беркінғалиев Ф.
4. Әдістемелік құрал: «Методическое пособие по организации туристско-экологической экспедиции «Жайык-Урал» құрастырушы экология бөлімінің меңгерушісі Гатауов Н.Х.

   

Сборники из опыта работы педагогов дополнительного образования и методистов.

2017 жылы Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының оқу әдістемелік бөлімі қосымша білім беру педагогтары мен әдіскер-нұсқаушылардың, әдіскерлер мен тәрбиешілердің іс-тәжірибесін жинақтап, жарыққа шығарды.
Жинақтардың жалпы редакторы Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының директоры, п.ғ.к,: Фомин В.П. ________________________________________________________________
Учебно-методическим отделом областного центра детско-юношеского туризма и экологии в 2017 году под общей редакцией директора ОЦДЮТиЭ, к.п.н.Фомина В.П. выпущены сборники из опыта работы педагогов дополнительного образования и методистов.

1. «Экскурсия – важное средство познания Родины», методическая разработка, автор-составитель, методист ОЦДЮТиЭ  Фомина О.А.

2. Методическое пособие по проведению соревнования по спортивной орнитологии (бердингу), составитель Гатауов Н.Х., заведущий отделом экологического туризма;
3. «Самал» туристік лагеріндегі іс-шаралар сценарийлерінің жинағы» составители: заведущий ТЛ «Самал» Махметов Б.А., старшая  вожатая Айтпукешова И.Ж.;
4. «Тренажерный зал: виды тренажеров и выполняемые функции» методическая рекомендация, составитель инструктор-методист Ушенин Е.С.;
5. «Методические рекомендации по организации велосипедных туристских походов» авторы-составители Сарсенгалиев Ф.С.-ПДО, Бармаков А.М.-методист.
   

сборники из опыта работы педагогов дополнительного образования и методистов.

2017 жылы Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының оқу әдістемелік бөлімі қосымша білім беру педагогтары мен әдіскер-нұсқаушылардың, әдіскерлер мен тәрбиешілердің іс-тәжірибесін жинақтап, жарыққа шығарды.
Жинақтардың жалпы редакторы Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының директоры, п.ғ.к,: Фомин В.П.
_______________________________________________________________
Учебно – методическим отделом областного центра детско – юношеского туризма и экологии в 2017 году под общей редакцией директора центра, к.п.н. Фомина В.П. выпущены сборники из опыта работы педагогов дополнительного образования и методистов.

1. Әдістемелік құрал: «Экскурсия даярлау және өткізу әдістемесі» - құрастырушы экскурсия бөлімінің меңгерушісі Дүйсекенова Г.Ғ.

2. Әдістемелік құрал: «Спорттық бағдарлау туралы түсінік» -құрастырушы спорттық бағдарлау бөлімінің меңгерушісі, ҚБП Нұрманов Р.Х.
3. Тәжірибелер жинағы: «Духовно-нравственный и гражданско-патриотический потенциал дополнительного образования» құрастырушы директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Адилова А.Б.
4. Тәжірибелер жинағы: «Сборник занятий педагогов дополнительного образования» құрастырушы директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Адилова А.Б.
5. Іс-тәжірибелер жинағы: «Походы по родному краю – мощное средство воспитания подрастающего поколения» құрастырушы қосымша білім беру педагогы Бисемалиев С.К.
6. Іс-шаралар жинағы: «Туған жер – алтын бесік» өлкетану олимпиадасы» құрастырушы өлкетану бөлімінің меңгерушісі Қайрлиева Қ.Ж., әдіскері Ғайнеден Т.Ғ.
7. Нұсқаулық: «Оқушылармен туристік-өлкетану және экологиялық қызметіндегі жалпы қауіпсіздік ережелері» құрастырушы туризм және қауіпсіз маршруттар бөлімінің меңгерушісі, ҚБП-ры Неталиева К.Е., әдіскері Альмуханова Р.С., МКҚК Технологиялық колледждің өндірістік оқыту шебері Хатимуллина Б.Т.
8. Альбом: «Евразия - туристік-сауықтыру кешені» құрастырушы Евразия ТСК-нің меңгерушісі Махметов Б.А., аға тәрбиеші Бақжанова А.Ж.
9. Жинақ: «Орал өңірінің туристік маршруттары» құрастырушылар директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Адилова А.Б., қауіпсіз маршруттар бөлімінің меңгерушісі Неталиева К.Е., әдіскері Альмуханова Р.С.
   

Работы были рассмотрены в экспертном совете областного учебно-методического кабинета организаций дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального образования управления ЗКО

2017 жылы Облыстық балалар мен жасөспірімдер туризмі және экология орталығының әдістемелік жұмыстары Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының білім басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің сараптама кеңесінде қаралып, облыс педагогтарына таратылды.


Данные работы были рассмотрены в экспертном совете областного учебно-методического кабинета организаций дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального образования управления ЗКО и рекомендованы для распространения в масштабе области.

1. Методическая разработка: «Воспитание гражданственности и патриотизма через краеведческую работу» составитель: ПДО ОЦДЮТиЭ Сарсенгалиев Ф.С.;

2. Экспериментальная авторская программа:«Формирование эколого-эстетического мировоззрения средствами туристско – краеведческой деятельности» авторы:  ПДО ОЦДЮТиЭ,  КапустинаН.А., Петченко С.В.;
3. Методическая разработка: «Квест – игра – как эффективная форма организации образовательной деятельности» составители: заместитель по УМР Усагалиева Г.З. , методист Доскалиева Н.С.
4. Методическая разработка: «Выращивание растений для благоустройства объектов туризма» составитель: ПДО ОЦДЮТиЭ Башаева Л.И.;
5.Авторлық бағдарлама: «Менің Отаным - Қазақстан» туристік – өлкетану  экспедициясы шеңберінде «Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асыруда өлкеатнулық қызметті ұйымдастыру» авторы: ҚБП, өлкетану бөлімінің меңгерушісі Қайрлиева Қ.Ж.
6.Жинақ: «Менің Отаным – Қазақстан» экспедициясының шеңберінде өткізілген өлкетанулық экспедициялық маршруттар» авторы: ҚБП, өлкетану бөлімінің меңгерушісі Қайрлиева Қ.Ж.
7.Ақпараттық – әдістемелік жинақ: «Мектеп музейілері» авторы: өлкетану бөлімінің меңгерушісі Қайрлиева Қ.Ж.
8.Методическая рекомендация:«Формы методической работы в дополнительном образовании» составители: зам. по УМР Усагалиева Г.З., методист Доскалиева Н.С.
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Бірінші < Алдыңғы 1 2 Келесі > Соңы >>
joomla template